IEI FAP San Gabino

I.E.I. FAP “SAN GABINO"

Información

Aniversario: 26 de julio

(01) 274-4037

Contacto matrícula: ytacunan@cased.edu.pe

Horario de atención a Padres de Familia